Bibliografija


Čia registruojami straipsniai, knygos ir kitos publikacijos, susijusios su ramuva:

  • knygos, parengtos remiantis ramuviškių surinkta medžiaga;
    leidiniai, kuriuose cituojami ramuviškių darbai ar jais remiamasi, apžvelgiama ramuvos veikla;
  • publikacijos, susiję su ramuva bei jos ekspedicijose surinkta medžiaga, išspausdintos straipsnių rinkiniuose ir moksliniuose žurnaluose;
  • straipsniai apie ramuvą periodikoje – laikraščiuose, žurnaluose, interneto portaluose.

Kiekvienų metų skyrelyje publikacijų aprašus stengiamasi pateikti čia apibrėžta tvarka. Knygos ir publikacijos straipsnių rinkiniuose rikiuojamos abėcėlės tvarka, straipsniai periodikoje – chronologine tvarka.