1973 m. PDF Spausdinti El. paštas


Straipsniai periodikoje

Sudavičius B. Laimė tapti Universiteto studentu: [Paminėtas ir kraštotyrininkų klubas]. - Taryb. studentas, 1973, sausio 12.

Braziūnas Vl. Daina, sustiprinanti draugystę. Vl. Braziūno ir A. Stanevičiaus nuotr.: [Apie klubo draugystę su Miežionių kaimo žmonėmis]. - Žvaigždė (Švenčionių raj.), 1973 sausio 18.

Juzeliūnaitė D. Ramuviečiai Ricieliuose: [VU kraštotyrininkų ramuvos tautosakininkai dirba ir vakaroja Ricieliuose, lankosi Mardasave]. - Taryb. studentas, 1973, vas. 9, p. 4.

Mačiekus V. Š.m. rugpjūčio 6-18d. Universitete...: [Skelbimas būsimai ekspedicijai Telšių raj. Luokės apyl.]. - Taryb. studentas, 1973, vas. 9.

Braziūnas Vl. Liaudies dainos keliai: [Minimos Sarių ir Žiūrų ekspedicijos]. - Taryb. studentas, 1973, vas. 16, p. 3.- Grafinė ramuvos rubrika (J.Daniliausko pieš.).

Katilius V. Ką primena talkos: [Kalbama ir apie Istorijos fak. kraštotyrininkų darbą ekspedicijose]. - Tiesa, 1973, vas. 17.

Braziūnas Vl. Trumpai. Šį savaitgalį...:  [1973 02 24-25 VU kraštotyrininkų ramuva svečiavosi Vydeniuose (Varėnos raj.), Ricieliuose (Lazdijų raj.) ir Miežionyse (Švenčionių raj), 1973 03 03 - Ricielių, Miežionių ir Kaniūkų (Varėnos raj.) dainininkai, šokėjai ir muzikantai su VU kraštotyrininkų ramuva vakaros VU Aktų salėje]. Tarybinis studentas, 1973, kov. 2, p. 1.

LLKJS Universiteto komitete [apsvarstyta kraštotyrininkų ramuvos veikla]. Tarybinis studentas, 1973, kov. 2, p. 1.

Juzeliūnaitė D. Universiteto kraštotyrininkai ricieliuose. - Darbo vėliava (Lazdijų raj.), 1973, kovo 6.

Braziūnas V. Ramuvos vakarai. A. Stanevičiaus nuotr.: [Miežionių ir Kaniūkų koncertas-vakaronė Aktų salėje; vakaras Vydenių kultūros namuose; vakaronė Dailės institute; 1972 03 10 - Kauno J.Aleksonio vidurinėje mokykloje; vakaras Konservatorijoje; 1973 03 17 - Elektrografijos MTI]. Taryb. studentas, 1973, kovo 23, p. 4.

Braziūnas Vl. Liaudies dainos keliai arba pasakojimas apie Vilniaus universiteto kraštotyrininkų veiklą: Iš reporterio bloknoto. - Komj. tiesa, 1973, kovo 24.

Garšva K. Tolimiausia ramuviečių kelionė: [1973 04 07-08 VU kraštotyrininkų ramuva (V.Braziūnas, K.Eigminas, K.Garšva, V.Mačiekus ir kt.) lankosi Pasvalyje, susitinka, vakaroja su Pasvalio ir Linkuvos vidurinių mokyklų moksleiviais, tautosakos pateikėja Ona Bluzmiene]. - Taryb. studentas, 1973, bal. 13, p. 4.

Kutraitė D. Svečiai iš Lenkijos: [Paminėta ir kraštotyrininkų ramuva, talkinusi priimant svečius]. - Taryb. studentas, 1973, bal. 13.

Stundžia B. Susitikimas su liaudies turtų puoselėtoja: [1973 04 06 Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvoje svečiuojasi Rožė Sabaliauskienė ir jos knygos Prie Merkio mano kaimas bendraautoris Juozas Aidulis]. - Taryb. studentas, 1973, bal. 13, p. 4.

Karūžaitė N. Universiteto aktų salėje...: [Žinutė apie draugystės vakarą]. - Taryb. studentas, 1973, bal. 27.

Vaigauskaitė J. Luokė laukia svečių. - Komunizmo švyturys (Telšių raj.), 1973, geg. 24.

Mačiekus V. Universiteto ramuviečiai kompleksinę kraštotyros ekspediciją šiais metais organizuoja Telšių rajone, Luokės apylinkėje.... - Taryb. studentas, 1973, birž. 15, p. 4.

Braziūnas V. Kronika: Vilnius: [I-ja apie ekspediciją Telšių raj. Luokės apyl.]. - Mūsų kalba, 1973, Nr. 3, p. 44.

Vaigauskaitė J. Ekspedicija Luokėje prasidėjo. - Komunizmo švyturys (Telšių raj.), 1973, rugp. 11.

Meilutytė G. Dvi savaitės Luokėje. - Taryb. studentas, 1973, rugp. 31, iliustr.

Vaigauskaitė J. Ekspedicija Luokėje baigėsi. - Komunizmo švyturys (Telšių raj.), 1973, rugs. 1.

Vaigauskaitė J. Iš Luokės - su "kraičiu". - Tiesa, 1973, rugs. 12.

Katilevičiūtė B. Ko drebėjo ramuviečiai. V. Braziūno nuotr.: [Apie naujokų krikštynas Rūdininkų girioje]. - Taryb. studentas, 1973, rugs. 14, p. 4.

Žeimantas V. Su profsąjungos kelialapiais: [Minima ir Luokės ekspedicija]. - Taryb. studentas, 1973, rugs. 14.

Duoba V. [LKP Telšių rajono komiteto sekretorius] Padėka kraštotyrininkams: [LKP Telšių komiteto sekretoriaus padėka Luokės ekspedicijos dalyviams]. - Taryb. studentas, 1973, rugs. 21, p. 2.

Kraštotyrininkų ramuva pažymėjo <...> Adolfo Sabaliausko-Žalios Rūtos 100-ąsias gimimo metines... A. Stanevičiaus nuotr.: [Žinutė apie minėjimą]. - Taryb. studentas, 1973, rugs. 21, p. 2.

Meilutytė G. [III k. lituanistė] Dvi savaitės Luokėje: [Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos kompleksinėje ekspedicijoje]. Tarybinis studentas,  1973, rugs. 31, p. 3.

Braziūnas V. Apie Rimo "ožį", Artūro eilėraščius ir netikras Nijolės vestuves: [Kudirkos Naumiesčio vidurinės mokyklos kraštotyrininkų ekspedicija Gelgaudiškyje; tautosakininkų grupei vadovauja V.Braziūnas]. Moksleivis, 1973, Nr. 10, p. 30-32. - Autoriaus nuotr. [p.31].

Stanevičius A. Vilniaus valstybinio V. Kapsuko...: [Žinutė apie vakarą, skirtą tautosakininko A. Sabaliausko darbams apžvelgti]. - Taryb. mokytojas, 1973, spalio 10. - Parašas: Astaitis S.

Braziūnas V. Nuo penktadienio iki penktadienio [1973 10 19 - VU kraštotyrininkų ramuvos ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas; pirmininku liko vyr. dėst. V.Mačiekus]. Tarybinis studentas, 1973, spal. 26, p. 2.

Kokio interklubo mums reikia: Kalbam apie šiandieną - galvojam apie rytdieną: [Universiteto komjaunimo konferencijoje paminėtas ir kraštotyrininkų klubas]. - Taryb. studentas, 1973, lapkr. 16.

Luokėje (Telšių raj.) vyko...: [Žinutė apie ekspediciją]. - Kult. barai, 1973, Nr. 11, p.78.

Kadžytė G. Į Žarėnus miškais nuo šiaulių...: Alma Mater:[Plačiai ir nuotaikingai apie Luokės ekspediciją]. - Nemunas, 1973, Nr. 11, p. 45.

Braziūnas Vl. Kolega!: [VU kraštotyrininkų ramuva kviečia į savo susirinkimus ir į Luokės ekspedicijos aptarimą (1973 11 24)]. - Taryb. studentas, 1973, lapkr. 23, p. 4.

Stanevičius A. Valstybinės koncervatorijos kraštotyrininkai...: [Žinutėje minima ir ramuva]. - Taryb. studentas, 1973, lapkr. 23. - Parašas: Staniūnas A.

A.Staniūnas [Stanevičius A.] Nuo penktadienio iki penktadienio [VU kraštotyrininkų ramuva dalyvauja Konservatorijos kraštotyrininkų ir diskusijų klubo surengtoje diskusijoje, kaip dainuoti liaudies dainas; tarp svečių - Beatričė Grincevičiūtė, VU ir Elektrografijos instituto etnografiniai ansamblai, Konservatorijos dėstytojai ir kt.]. Tarybinis studentas, 1973, lapkr. 23, p. 2.

Braziūnas V. "Praėjo trys mėnesiai, kai <...> kraštotyrininkai grįžo iš Žemaitijos, iš Luokės...".  A.Stanevičiaus nuotr.: [1972 11 24 ekspedicijos aptarimas VU Auloje, dalyvaujant Luokės etnografiniam ansambliui ir kitiems luokiškiams]. Tarybinis studentas, 1973, lapkr. 30, p. 2.

Kelmickaitė Z. Koncertuoja Žemaičių etnografinis: [Minima kompleksinė kraštotyros ekspedicija Luokėje]. - Lit. ir menas, 1973, gruod. 1, p. 13.

Andriusevičius J. Vilniaus mieste brukavotam...: [Apie Luokės etnografinio ansamblio viešnagę Vilniuje ir Luokės ekspediciją]. - Komj. švyturys (Telšių raj.), 1973, gruod. 8.

Dutkevičiūtė L. Įamžintos Žiūrų dainos. - Lit. ir menas, 1973, gruod. 8, 9.11.

Račkauskas K. Socialistinių pertvarkymų metraštininkai: [Trumpai ir apie Luokės ekspediciją]. - Tiesa, 1973, gruod. 12.