1972 m. PDF Spausdinti El. paštas

 

Straipsniai periodikoje

Salys A. Į Rygiškius, pas Jablonskį. - Komj. tiesa, 1972, sausio 30.

Braziūnas Vl. Šiandien, vasario 11d....: [Kvietimas į vakaronę]. - Taryb. studentas, 1972, vas. 11.

Viltrakytė V. Oi yūta lylio: A. Stanevičiaus nuotr.: [02 11 VU kraštotyrininkų ramuvos vakaronė su Vilniuje gyvenančiais liaudies dainininkais Z.Čiupolaite, E.Kuzaviniene, E.Meškuotiene (iš Elektrografijos instituto etnografinio ansamblio), A.Levuliene ir kt.]. - Taryb. studentas, 1972, vas. 18, p. 3.

1971 m. gruodžio 18d. ...: [Žinutė apie Žiūrų etnografinio ansamblio koncertą Vilniuje]. - Kult. barai, 1972, Nr.2, p.76.

Katkauskaitė S. Kur bėga Šešupė. V.Baltrušaičio nuotr.: [Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos 1972 02 20 iškyla į su doc. Jonu Kabelka į Griškabūdį, Kudirkos Naumiestį, Rygiškius]. - Taryb. studentas, 1972, vas. 25, p. 3.

Braziūnas Vl. Didesnį kelmą pajudintume: Rašom, ginčijamės, siūlom: [Apie kraštotyrininkų bendradarbiavimą su kitais Universiteto būreliais ir klubais]. - Taryb. studentas, 1972, vas. 25, p.4.

Mačiekus V. Lėšų Lietuvos TSR Paminklų apsaugos fondui rinkimo tvarka. - Taryb. studentas, 1972, kovo 10, p. 4.

Germanavičiūtė R. Savaitė: Įvykiai, žmonės [VU kraštotyrininkų ramuvos susitikimas su Liaudies buities muziejaus kūrėjais - direktoriumi V.Stanikūnu ir Liaudies papročių bei tradicijų skyriaus vedėju P.Vėlyviu]. - Taryb. studentas, 1972, kovo 10, p. 2.

Kudaba Č. Prisidėkime prie kultūros paminklų apsaugos. - Taryb. studentas, 1972, kovo 10, p. 4.

Išvyka prie Žaliųjų ežerų... A. Palionio nuotr. - Gimtasis kraštas, 1972, kovo 16, p.8.

Mačiekus V. Studentai remia paminklų apsaugos fondą. - Taryb. studentas, kovo 24, p. 3.

Vakaronė: [Skelbimas]. - Taryb. studentas, 1972, kovo 31.

Mačiekus V. Renkamos lėšos: [Paminklų apsaugos fondui]. - Taryb. studentas, 1972, bal. 7, p. 4.

Končiūtė N. "Turgus" Aktų salėje. J. Mažeikio nuotr.: [Apie Aktų salėje vykusią vakaronę]. - Taryb. studentas, 1972, bal. 14.

Mačiekus V. Universiteto įnašas į Paminklų apsaugos fondą: Tarybinis studentas, 1972, bal. 28, p. 3.

Kasperavičius J. Literatūros muziejai vakar ir šiandien: [Minimas ir VVU kraštotyrininkų globojamas J. Jablonskio muziejus]. - Pergalė, 1972, Nr.4, p. 123-128.

Kaltenis V. Apie rezervus: Pas kraštotyrininkus: [trumpai apie klubo veiklą]. - Tiesa, 1972, geg. 21.

"Studente, nepasigailėsi atvykęs...": Rubr.: Skelbimai: [1972 05 27 Karijotiškėse pirmąkart rengiama trijų VU klubų - ramuvos, interklubo ir turistų klubo - gegužinė]. - Tarybinis studentas, 1972, geg. 26, p. 4.

Kusta A., Mažeikis J. 800 studentiškų savaičių: [Tarybinio studento savaitraščio; minimi kai kurie VU ramuvos žmonės]. - Tarybinis studentas, 1972, birž. 2, p. 2.

Kudaba Č. Kraštotyrininkų šiokiadieniai: [Apie klubo veiklą ir perspektyvą]. - Taryb. studentas, 1972, birž. 9, p. 4.

Mačiekus V. 5362 - toks VVU įnašas į Paminklų apsaugos fondą: [Pateikti kiekybiniai duomenys]. - Taryb. studentas, 1972, birž. 9, p. 4.

Mačiekus V. Universiteto ramuvos kompleksinė kraštotyros ekspedicija įvyks <...> Šutų apylinkėje...: [Rubr.: Skelbimai. Skelbimas apie ekspediciją Švenčionių raj.]. - Taryb. studentas, 1972, birž. 23, p. 4.

Braziūnas Vl. Prašom pagalbos, kviečiam į talką: [Informacinis straipsnis Sarių gyventojams]. - Žvaigždė (Švenčionių raj.), 1972, liepos 27.

Jakutytė T. ...Ir vėl išskubėjom į kaimus: [Apie Sarių ekspediciją]. - Žvaigždė (Švenčionių raj.), 1972, rugp. 24.

Katilevičiūtė B. Armonika trenkė polkutę...: [Apie vakaronę Miežionyse]. - Žvaigždė (Švenčionių raj.), 1972, rugp. 24.

Trinkūnas J. Studentų kraštotyrinė: [Apie Šutų apylinkę Švenčionių rajone]. - Lit. ir menas, 1972, rugs. 5, p.15.

Braziūnas Vl. Pirmakursi! Rubr.: Skelbimai: [Kvietimas į klubą. Pasakojama apie Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvą, pranešama apie naujų jos narių "įšventinimą" 1972 10 14 Medininkuose]. - Taryb. studentas, 1972, spalio 13, p. 4.

Mačiekus V. Vasara. V. Šeštausko nuotr.: [Ekspedicijos Sariuose rezultatų apžvalga]. - Taryb. studentas, 1972, spalio 20, p. 3-4.

Germanavičiūtė R. Revoliucinė praeitis ir dabartis: [Apie darbą Sarių ekspedicijoje]. - Vak. naujienos, 1972, spalio 20.

Kadžytė G. Medininkų naktis. V. Šeštausko nuotr.: [Apie naujokų krikštynas]. - Taryb. studentas, 1972, spalio 20, p. 3.

Katilevičiūtė B. Kur mes - ten gera. V. Šeštausko nuotr.: [Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos kompleksinė ekspedicija Sariuose. Apie dainavimą ekspedicijose]. - Taryb. studentas, 1972, spalio 20, p. 3.

Katkauskaitė S. Lyrikai ir fizikai - vienam būry: [Apžvelgiami ramuvos planai 1972-1973 m.m.]. - Taryb. studentas, 1972, spalio 20, p. 3.

Čerkesaitė G. Praėjusį penktadienį...: [Žinutė apie susitikimą su LKP istorijos instituto moksliniu sekretoriumi M. Tomošiūnu]. - Taryb. studentas, 1972, spalio 27.

Braziūnas Vl. Lapkričio 18 d. 19 val. universiteto Aktų salėje koncertuos Žiūrų etnografinis ansamblis...: [Rubr.: Skelbimai]. - Taryb. studentas, 1972, lapkr. 10, p. 4.

Katilevičiūtė B. Savaitė [VU kraštotyrininkų ramuvos išvyka į Miežionis, rengiantis 1972 11 24 miežioniškių ir ramuvių draugystės vakarui VU Aktų salėj, filmuosimam ir televizijos]. - Taryb. studentas, 1972, lapkr. 24, p. 1.

Brazaitė B. Savaitė: ["Žiūrų kaimo etnografinis ansamblis - senas Universitet kraštotyrininkų draugas. Šeštadienio susitikimas su studentais - trečias..."]. - Taryb. studentas, 1972, lapkr. 24, p.1.

Brazaitė V. Žiūrų kaimo dienos universitete: [Žinutė]. - Komj. tiesa, 1972, lapkr. 29.

Bartusevičius V. Gruodžio 8 d. universitete...: [Apie vakaronę, kurioje viešėjo Ona Miciūtė]. - Taryb. studentas, 1972, gruod. 15.

Braziūnas Vl. Savaitė: Nuošalūs ekonomistų rūmai...: [Žinutė apie vakaronę FAF ir PEF]. - Taryb. studentas, 1972, gruod. 15, p. 1.

Studentai, draugystė, daina: [Apie TV ruošiamą laidą - ramuviškių susitikimas su Švenčionių raj. Miežionių kaimo pasakoriais ir dainininkais]. - Kalba vilnius, 1972 gruod. 15, p. 14.

Braziunas. Vl Tautų kultūros Vilniuje: [Apie vakarą tema "Vilnius-lietuvių, baltarusių, lenkų kultūros židinys. Svečiuojasi prof. A.Antonovičius ir I.Šimelionis]. - Taryb. studentas, 1972, gruod. 29, p. 3.

Bartasevičius V. Savaitė: ["Gruodžio 8 d. Universitete kraštotyrininkų pakviesta viešėjo poetė Ona Miciūtė..."]. - Taryb. studentas. - 1972, gruod. 15, p.1.