Paskaitos

Mokslo metų laiku, nuo rugsėjo iki gegužės, kartą per savaitę ramuviškiai rinkdavosi į paskaitą. Įvairūs savi ir kviestiniai lektoriai pasakodavo apie mūsų tautos istoriją ir paveldą.

 

Lietuvių kalbos ir literatūros instituto Tautosakos skyriaus mokslo darbuotojų ir kitų folkloristų 1973–1985 m. Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvoje skaitytos paskaitos

Eil. nr.

Lektorius

Paskaitos tema

Data

Klausytojų skaičius

1.

J. Aidulis, R. Sabaliauskienė

R. Sabaliauskienės knygos Prie Merkio mano kaimas aptarimas

1973-04-06

32

2.

N. Vėlius

Tautosakos rinkimo metodika

1973-08- 01–03

34

3.

S. Skrodenis

Žalia Rūta – tautosakos rinkėjas ir skelbėjas

1973-09

35

4.

N. Vėlius

Matas Slančiauskas – Šiaurės Lietuvos tautosakos rinkėjas

1975-03-21

45

5.

R. Astrauskas

Lietuvos konservatorijos studentų folkloristinės ekspedicijos

1976-10-08

22

6.

B. Kerbelytė

Pasakojamoji tautosaka ir jos rinkimas

1976-11-25

27

7.

B. Kerbelytė

Tautosaka ir jos funkcijos

1977-04-15

31

8.

B. Kerbelytė

Lietuvių liaudies pasakos ir jų klasifikavimas

1977-04-29

27

9.

D. Sauka

Lietuvių liaudies dainos

1977-05-06

18

10.

P. Jokimaitienė

Vaikų tautosaka

1977-05-06

18

11.

K. Grigas

Smulkioji tautosaka

1977-05-13

39

12.

N. Vėlius

Lietuvių sakmės

1977-05-20

37

13.

K. Viščinis

Anekdotai, jų klasifikavimas

1977-05-27

42

14.

N. Vėlius

Lietuvių mitologija

1978-09-14

26

15.

N. Vėlius

Lietuvių mitologija (tęsinys)

1978-09-21

43

16.

K. Viščinis

Tautosakos rinkimo metodika ir tautosakos rinkinių sudarymas

1979-03-15

49

17.

L. Burkšaitienė

Lietuvių liaudies melodijų dialektai

1979-12-06

64

18.

B. Kerbelytė

Pasakos: rinkimas, analizė

1980-11-20

48

19.

V. Misevičienė

Darbo ir kalendorinės dainos

1980-11-27

73

20.

J. Aidulis

Tautosakos rinkimo patirtis

1980-11-29

35

21.

K. Grigas

Smulkioji tautosaka ir jos rinkimo metodika

1980-12-04

83

22.

P. Jokimaitienė

Vaikų tautosaka ir jos rinkimo metodika

1980-12-18

65

23.

K. Viščinis

Tautosakos rinkimas ir tvarkymas

1982-04-22

61

24.

Z. Kelmickaitė

Folkloras ir nūdiena

1982-09-09

73

25.

P. Jokimaitienė

Lietuvių liaudies dainyno rengimas

1982-11-17

61

26.

N. Vėlius

Iš baltų mitologijos

1982-12-08

80

27.

N. Vėlius

Velnias lietuvių mitologijoje

1983-02-09

42

28.

K. Viščinis

Tautosakos rinkimas ir tvarkymas

1983-04-20

45

29.

B. Kerbelytė

Pasakojamosios tautosakos rinkimas ir tvarkymas

1984-04-11

37

30.

V. Misevičienė

Darbo dainos

1985-11-21

48

Istorijos instituto Etnografijos skyriaus mokslininkų, sociologų, archeologų, antropologų ir kitų specialistų 1978–1987 m. Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvoje skaitytos paskaitos

Eil. nr.

Lektorius

Paskaitos tema

Data

Klausytojų skaičius

1.

V. Milius

Etnografijos objektas; maistas ir namų apyvokos daiktai

1978-03-02

38

2.

J. Mardosa

Etnosociologiniai tyrinėjimai

1978-03-09

36

3.

I. Butkevičius

Lietuvių liaudies architektūra

1978-03-16

40

4.

V. Kulikauskienė

Lietuvių gyvenamųjų namų interjeras

1978-03-23

27

5.

J. Mardosa

Talkų papročiai

1978-03-30

40

6.

A. Vyšniauskaitė

Bitininkystė ir bitininkystės papročiai

1978-04-06

47

7.

A. Stravinskas

Liaudies menas

1978-04-13

21

8.

V. Milius

Amatai ir amatininkai

1978-04-20

31

9.

R. Merkienė

Gyvulininkystė

1978-04-27

13

10.

R. Merkienė

Gyvulininkystės papročiai

1978-05-04

22

11.

P. Kulikauskas

Pastarųjų metų archeologiniai kasinėjimai Lietuvoje

1978-12-07

40

12.

V. Urbonavičius

K. Donelaičio kapo paieškos Tolminkiemyje

1979-02-15

51

13.

A. Vosyliūtė

Sociologija kraštotyroje

1979-03-01

55

14.

A. Stravinskienė

Lietuvių tautiniai drabužiai

1979-10-18

42

15.

G. Česnys

Lietuvos gyventojų ūgio kitimas nuo m. e. pradžios

1979-11-22

62

16.

V. Milius

Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje

1980-03-06

23

17.

V. Milius

Tradicinis lietuvių maistas ir namų apyvokos reikmenys

1980-03-13

67

18.

P. Kulikauskas

Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje

1980-09-18

69

19.

A. Vosyliūtė

Kaimo sociologijos problemos

1981-02-19

66

20.

A. Vosyliūtė

Sociologinių tyrimų metodika

1981-02-26

39

21.

N. Kitkauskas

Architektūros paminklai ir jų apsauga

1981-11-12

108

22.

R. Batūra

Istorijos paminklai ir jų apsauga

1981-11-26

95

23.

P. Kulikauskas

Archeologijos paminklai ir jų apsauga

1981-12-03

106

24.

V. Milius

Pastarųjų metų etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje

1981-12-10

96

25.

A. Vyšniauskaitė

Šiuolaikinių vestuvių papročiai

1982-02-11

86

26.

H. Gudavičius

Gamtotyra ir gamtosauga

1982-09-23

75

27.

E. Šimkūnaitė

Liaudies medicina ir nūdiena

1982-12-01

107

28.

A. Tautavičius

Pastarųjų metų archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje

1982-02-18

84

29.

J. Mardosa

Kultūrinio gyvenimo tyrinėjimai Lietuvoje

1982-12-15

40

30.

A. Vyšniauskaitė

Lietuvių pavasario švenčių papročiai

1983-03-09

70

31.

V. Kulikauskienė

Lietuvių vyrų tautiniai drabužiai ir jų raida

1983-03-23

49

32.

A. Vosyliūtė

Sociologinės apklausos metodika

1983-05-04

27

33.

V. Milius

Tradicinis lietuvių maistas

1983-10-26

62

34.

V. Kulikauskienė

Lietuvių moterų tautiniai drabužiai

1984-03-14

61

35.

V. Milius

Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje

1985-02-28

35

36.

N. Kitkauskas

Arkikatedros archeologiniai tyrimai

1985-03-22

36

37.

A. Vyšniauskaitė

Lietuvių vestuvių papročiai

1985-04-11

54

38.

R. Merkienė

Gyvulininkystės papročiai

1985-04-18

33

39.

E. Šimkūnaitė

Liaudies medicina – nacionalinės kultūros dalis

1985-12-05

78

40.

R. Batūra

Istorijos paminklai, jų tyrimas ir apsauga

1985-12-12

27

41.

L. Klimka

Tradicinė liaudies astronomija

1986-04-24

51

42.

P. Kulikauskas

Archeologijos paminklai: jų tyrinėjimas ir apsauga

1986-09-11

71

43.

 

Ekskursija į Lietuvių kalbos ir literatūros institutą

1986-10-23

35

44.

 

Ekskursija į Istorijos - etnografijos muziejų

1986-11-13

34

45.

V. Mačiekus

Papročių teisė mūsų dienomis

1986-11-27

32

46.

E. Zingeris

Žydų kultūra iki 1941 metų

1986-12-11

44

47.

A. Vyšniauskaitė

Žiemos kalendorinių švenčių papročiai

1986-12-18

68

48.

V. Milius

Iš lietuvių etnografijos istorijos

1987-02-12

25

Šaltinis: Mačiekus, Venantas. Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos kompleksinės ekspedicijos: folkloro rinkimo ir tautiškumo ugdymo patirtys // Tautosakos darbai, T. XXXVII. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009. P. 198–212.