Darbai ir šventės

Ramuvos veikla buvo labai įvairialypė. Ramuviškiai rinko medžiagą vasaros ekspedicijose, rengė vakarones (vien sau ir išvažiuojamąsias), daug keliavo po Lietuvą, žygių metu susipažindami su gamtos ir kultūros paminklais, bendraudami su žmonėmis. Visa ši veikla buvo prasmingas darbas, kita vertus – džiugios, netgi šventiškos akimirkos puikių draugų būryje.Talka Rumšiškėse 2010 m. Spausdinti

Prisimindami pavasario talkas Rumšiškėse, Lietuvos liaudies buities muziejuje, kur susirinkdavome išlydėti universitetą baigiančių ramuviškių, šiemet gegužės 22 dieną surengėme panašią talką (tik palydų nebuvo).

Iš pradžių ramuviškis, mūsų ekspedicijų dalyvis ir ilgametis muziejaus darbuotojas Vingaudas Baltrušaitis surengė ekskursiją po Žemaitijos sektorių ir muziejaus miestelį. Pasivaikščioję gerokai praalkome, tad buvo pats metams pietums – suneštinėms vaišėms. Ilgai neužtrukome ir, pasiskirstę į grupeles, patraukėme prie darbų: moterys ravėjo akmeninę tvorą, o vyrai kasė melioracijos griovius.

Skaityti daugiau...
 
Ramuvos 40-mečio minėjimas Spausdinti

2010 metų vasario 27 dieną susirinkome į Vilniaus universitetą paminėti mūsų ramuvos susikūrimo keturiasdešimtmečio. Pirmoji renginio dalis vyko Filologijos fakulteto Vinco Krėvės auditorijoje – kalbėjo ramuvos kūrėjai ir vadovai: Jonas Trinkūnas, Arvydas Šiogeris, Venantas Mačiekus ir Vladas Braziūnas. Vėliau Viktoras Dagys rodė skaidres iš įvairių ramuvos renginių, giedojom „Stovi žirgelis...“ ir ramuvos litaniją (ją vedė, aišku, Bonifacas Stundžia).

Skaityti daugiau...
 
Kelionių trauka Spausdinti

Per visas ilgesnes tuometes šventes ir dažną savaitgalį ramuviškiai išsirengdavo į pažintines keliones po Lietuvą.

Sekmadieniais buvo vykstama į lengvus vienos dienos pasivaikščiojimus po Vilniaus ar gretimų rajonų vietoves. Daugybei tokių žygelių vadovavo Venantas, pateikdavęs daug istorinių žinių apie lankomas vietas, tačiau ir kiti žygių vadai turėjo visokių sumanymų ir išsivesdavo ramuviškius savais takais.

Ypatingai daug įspūdžių likdavo iš daugiadienių žygių, kurių metu per tris ar keturias dienas buvo galima nemažai nueiti, daug pamatyti ir smagiai pabendrauti, padainuoti vakarais, o ir atsigulus kurį laiką užmigti dar neleisdavo linksmi pasakojimai.

Skaityti daugiau...
 
Dūkštos, 1970 m. Spausdinti

1970 m. liepos 2–13 d. VU kraštotyrininkų ramuva surengė savo pirmąją kompleksinę ekspediciją – tyrinėjo Dūkštų vietovę. Dūkštos yra Vilniaus rajono nuošalyje, prie didžiųjų Neries Velniakampio kilpų. Beje, 1969 m. rudenį Vilniaus universiteto ramuviškiai kartu su žygeiviais pirmą sykį Karmazinų slėnyje šventė Ilges.

Skaityti daugiau...
 
Višakio Rūda, 2010 m. Spausdinti

Tryliktoji ramuvėlė vyko 2010 m. liepos 24 – rugpjūčio 1 d. Višakio Rūdoje (Kazlų Rūdos savivaldybė). Pirmą sykį stovyklavome ne kaime, o miestelyje. Mūsų stovyklą priglaudė Višakio Rūdos klebonija ir jos šeimininkas kunigas Vidmantas Striokas. Palapines sustatėme klebonijos sode, rytais maudytis ėjome į čia pat vingiuojantį Višakio upelį.

Skaityti daugiau...