Sambūriai

Neradome tinkamesnio žodžio, kaip pavadinti mūsų neeilinius susitikimus, į kuriuos buvo kviečiami visų kartų ramuviškiai. Tai ramuvos susikūrimo metinėms skirti renginiai (pirmasis jų vyko 1975 m. vasario mėnesį), taip pat šiaip – tiesiog pasiilgus senų gerų bičiulių – surengti didesni ramuviškių susibėgimai.Ramuvos 40-mečio minėjimas Spausdinti

2010 metų vasario 27 dieną susirinkome į Vilniaus universitetą paminėti mūsų ramuvos susikūrimo keturiasdešimtmečio. Pirmoji renginio dalis vyko Filologijos fakulteto Vinco Krėvės auditorijoje – kalbėjo ramuvos kūrėjai ir vadovai: Jonas Trinkūnas, Arvydas Šiogeris, Venantas Mačiekus ir Vladas Braziūnas. Vėliau Viktoras Dagys rodė skaidres iš įvairių ramuvos renginių, giedojom „Stovi žirgelis...“ ir ramuvos litaniją (ją vedė, aišku, Bonifacas Stundžia).

Skaityti daugiau...
 
Ramuvos 20-mečio minėjimas Spausdinti

1990 metų kovo 3 dieną Vilniaus 21-ojoje vidurinėje mokykloje buvo paminėtas ramuvos įkūrimo dvidešimtmetis. Stengtasi sukviesti visus buvusius ir esamus ramuvos narius (čia – kvietimo viršelis ir tekstas). Tuometinė ramuvos taryba intensyviai posėdžiavo dėliodama renginio programą. Ar ji visa buvo įgyvendinta, jau niekas nebeprisimena.

Tikrai buvo daug kalbų, dainų ir šokių. Tikrai žiūrėjome skaidres ir vaišinomės suneštais valgiais. Kitą rytą dar buvo talka salei sutvarkyti ir labai smagi polka su ragais, kurią vedė Egidijus.

O paties renginio nuotraukų ar skaidrių matyti neteko. Atsiliepkite, tų laikų fotografai – būtų smagu čia įdėti nors vieną kitą kadrą.

 
Bandymas atkurti ramuvą Spausdinti

Vienas ramuvos kūrėjų - Jonas Trinkūnas
Prasidėjusi – kaip ir Ilgės Karmazinuose, Rasos Kernavėje, folkloro ansamblių sąjūdis – iš XX a. septintojo dešimtmečio žygeivių bei kraštotyrininkų pažintinių kelionių ir dainų, Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuva, gyvavusi nuo 1970 iki 1997 metų, 2010 m. vasario 27 d. atšventė savo keturiasdešimtmetį ir netrukus įžengė į interneto dausas.

2011 m. kovo 7 d. senuosiuose Vilniaus universiteto mūruose pabandyta VU ramuvą atgaivinti.

Skaityti daugiau...