Kai aš turėjau šyvų kumełį Spausdinti

Kai aš turėjau šyvų kumełį,
Kas dienų jojau in tų panełį.
Oi lylia lylia, oi lylia lialia,
Kas dienų jojau in tų panełį.

Kumela bėga, net balos teška,
Mano panela batvinius raška.
Oi lylia lylia, oi lylia lialia,
Mano panela batvinius raška.

Sijonas trumpas, vos ligi kelių,
Veidas raukšlėtas, pilnas dulkelių.
Oi lylia lylia, oi lylia lialia,
Veidas raukšlėtas, pilnas dulkelių.

Mano kumela vos jų pamate,
Ausis pastate, kojas pakrate.
Oi lylia lylia, oi lylia lialia,
Ausis pastate, kojas pakrate.

Kai aš turėsiu kitų kumełį,
Daugiau nebjosiu in tų panełį.
Oi lylia lylia, oi lylia lialia,
Daugiau nebjosiu in tų panełį.