Griežia griežika iš visų šalių Spausdinti

Griežia griežika iš visų šalių,
Sėdi mergełė ant mano kelių.
Ale turėsi būt mona. (2)

Aš pasiversiu aukso žiedeliu
Ir nuriedėsiu ant vieškelalio.
Ale nebūsiu aš tavo. (2)

Turi brolalis bėrų žirgelį,
Sugaus dėl mani aukso žiedelį.
Ale turėsi būt mona. (2)

Aš pasiversiu baltu gulbełi
Ir paskraidysiu po padangełį.
Ale nebūsiu aš tavo. (2)

Turi tėvelis aukso strielbełį,
Nušaus dėl mani baltų gulbełį.
Ale turėsi būt mona. (2)

Aš pasiversiu aukso žuvełi
Ir panardysiu po ežerelį.
Ale nebūsiu aš tavo. (2)

Turi sesiulę šilko tinklalį
Sugaus dėl mani aukso žuvełį.
Ale turėsi būt mona. (2)

Aš pasiversiu baltu leliju
Ir pražydėsiu savo daržely.
Ale nebūsiu aš tavo. (2)

Aš sukalbėsiu „Sveika Marija“,
Nuskink dėl mani baltų lelijų.
Ale turėsi būt mona. (2)

Aš pasiversiu dangaus zvaigždełi
Ir sužibėsiu giedru naktełį.
Ale nebūsiu aš tavo. (2)

Aš paaukosiu dievui maldełį,
Atsiųsk del mani dangaus žvaigždełį.
Ale turėsi būt mona. (2)

Gal ir būsiu aš tava. (2)