Oi lunkela lunkela Spausdinti

Oi lunkela lunkela, (2)
Oi lunkela, žalioji pievela. (2)

Kad mes pjausim šienelį, (2)
Kad mes pjausim, berneliai, šienelį. (2)

Kad mes josim Rygužėn, (2)
Kad mes josim, berneliai, Rygužėn. (2)

Slaunus miestas Rygužė, (2)
Dar slaunesnis, berneliai, Liškiava. (2)

Kad mes josim karužėn, (2)
Kad mes josim, berneliai, karužėn. (2)

Stovi vaiskas kaip mūras, (2)
Stovi vaiskas, berneliai, kaip mūras. (2)

Zvimb kulipkos kaip bitės, (2)
Zvimb kulipkos, berneliai, kaip bitės.(2)

Krenta vaiskas kaip mūras, (2)
Krenta vaiskas, berneliai, kaip mūras. (2)

Teka kraujas kaip vanduo, (2)
Teka kraujas, berneliai, kaip vanduo. (2)

Laka šunes kaip levai, (2)
Laka šunes, berneliai, kaip levai. (2)