Gerkem gerkem, bruoliuka Spausdinti

Gerkem gerkem, bruoliuka,
Tuoli mūsuo namuka.

Turiu upę bristiną
Ir kalnelį lipamą.

Aš tos upės nebrisiu
Ir kalnelio nelipsiu.

Turiu brolį kalvuką,
Nukals gelžies tiltuką.

Aš tuo tiltu tekinas,
Su mergele vedinas.

Duos man bruolis pinigų,
O bruoliene duovenų.

Iš bruolienės duovenų
Daugel buvo klapatų.