Aš po pilnų vis negersiu Spausdinti

Aš po pilnų vis negersiu, (2)
Rytų unksti atsikelsiu. (2)

Rytų unksti atsikelsiu, (2)
Žalamargius pasijungsiu. (2)

Žalamargius pasijungsiu, (2)
Galan lauko nusvarysiu. (2)

Galan lauko nusvarysiu, (2)
Ben vagelu išvarysiu. (2)

Žmonių marčios neša pietus, (2)
O man nėra pusrytėlio. (2)

Aš nueisiu žalion girion, (2)
Išsilaušiu šmaikščių rykštį. (2)

Aš žmonelei per petelius, (2)
Ašarėlės per veidelius. (2)

Mano svirni nėra lungo, (2)
Aš nematau dienos auštant. (2)

Aš nematau dienos auštant, (2)
Nei sauliutės užtekančios. (2)

Paprašysiu aš broliukų, (2)
Kad iškirstų svirnį lungų. (2)

Aš matysiu dienų auštant, (2)
Ir sauliutį užtekunčių. (2)