Ant Nemuno kranto kareivis gulėjo Spausdinti

Ant Nemuno kranto
Kareivis gulėjo,
Pakėlęs galvelę,
Į dangų žiūrėjo.

Kelkis, kareivėli,
Gana tau gulėti,
Jau tavo pulkelis
Viešu keliu traukia.

Jau tavo pulkelis
Viešu keliu traukia,
Jau tavo galvelės
Priešo kulkos laukia.

Tegul jisai traukia
Ir manęs nelaukia,
Ba aš kareivėlis
Saldaus miego noriu.

Nepakeliu kojų
Anei baltų rankelių
Negaliu rašyti
Mergelei laiškelio.

Prašysiu paukštelio
Raibo sakalėlio,
Kad jis parašytų
Mergelei laiškelį.

Prašysiu žuvelės,
Margos lydekėlės,
Kad jinai nuneštų
Mergelei laiškelį.

Atsakė paukštelis,
Raibas sakalėlis,
Negaliu rašyti
Mergelei laiškelio.

Atsakė žuvelė,
Marga lydekėlė,
Negaliu nunešti
Mergelei laiškelio.

Tamsus vandenėlis,
Gilus Nemunėlis,
Negaliu nunešti
Mergelei laiškelio.