Anoj pusėj Nemunėlio Spausdinti

Anoj pusėj Nemunėlio
Lankelė žaliavo,
Grėbė šieną mergužėlės,
Grėbdarnos dainavo.

Nedainuokit, mergužėlės,
Graudingų dainelių,
Negraudinkit, neliūdinkit
Man jaunam širdelės.

Aš išjodams į karužę
Laimės neturėsiu
Ir sutikau pirrną šūvį,
Širdelę pervėrė.

Guli guli kareivėlis
Ant kelio nušautas,
Stovi juodas juodbėrėlis
Galvelę nuleidęs.

Eikš čia, juodas Juodbėrėli,
Ką aš tau sakysiu,
Aš ant tavo kamanėlės
Laiškelį rašysiu.

Rašiau rašiau aš laiškelį
Drebančia rankele
Ir uždėjau antspaudėlį
Kruvinu kardeliu.