Stovi žirgelis...


Daina Stovi žirgelis yra tarsi ramuvos himnas, nes buvo dainuojama per visus svarbiausius mūsų renginius.


Stovi žirgelis kieme pabalnotas, (2)
Kamanėlem pažabotas.  (2)

Išeik, mergele, iš rūtų darželio, (2)
Lauk parjojančio brolelio.  (2)

Atjoja žirgas ir ataprunkšnoja, (2)
Aukso kilpom atšvytruoja.  (2)

Oi žirge, žirge, žirge juodbėrėli, (2)
Kur padėjai brolužėlį?  (2)

Tavo brolelis Vilniaus miestelyje, (2)
Vilniaus mieste aukštam kalne.  (2)

Saulė tekėjo – brolį užumušė, (2)
Saulė leidos – pakavojo. (2)