Oi motin motin Spausdinti

Oi motin motin,
Motinėle mano,
Kodėl nepagimdei
Mani akmenėliu? 

Kodėl nepagimdei
Mani akmenėliu?
Kodėl nepastatei
Šalia vieškelėlio?

Jei būtai pagimdžius
Mani akmenėliu,
Jai būtai pastačius
Šali vieškelėlio.

Tai būtai pastačius
Šali vieškelėlio,
Tai aš būčiau matęs,
Kaip husarai joja.

Tai aš būčiau matęs
Kaip husarai joja,
Kaip husarai joja,
Daineles dainuoja.

Tai aš būčiau matęs,
Kaip husarai joja,
O mūsų broleliai
Varguose dejuoja.