Gražus yra Palangos miestelis Spausdinti

Gražus yra Palangos miestelis,
Dar gražesnė bajoro dukrė.

Iš Palangos žirgelį sau pirksiu,
Iš bajoro dukrelę imsiu.

Žveng žirgelis Palangos miestely,
Verk mergelė – bajoro dukrė.

Neišžvengsi grynų avižyčių,
Neišverksi jaunų dienelių.